Prema važećim propisima u Evropskoj uniji dečja auto-sedišta na tržištu podeljena su u pet kategorija

  • Grupa 0 – od rođenja do 10 kg
  • Grupa 0+ – od rođenja do 13 kg
  • Grupa I – za decu od 9 -18 kg
  • Grupa II – 15 – 25 kg
  • Grupa III – 22 – 36 kg

Na tržištu se mogu naći auto-sedišta svih kategorija, a postoje i takozvana kombinovana u kojima je obuhvaćeno više grupa. Najčešće kombinacije su grupa 0 ili 0+ sa grupom I, i sedišta koja istovremeno obuhvataju I, II i III grupu.

To Top