Ove grupe su najčešće kombinovane u jednom sedištu i u njemu se dete vezuje pojasom automobila. Auto-sedište tu ima svrhu da obezbedi pravilnu putanju automobilskog pojasa preko detetovog tela, sredine ramena i grudnog koša, te nisko preko kukova. Preporučujemo korišćenje pomoćnih sedišta sa naslonom dokle god je dozvoljeno u uputstvima proizvođača, jer naslon štiti glavu i vrat prilikom bočnih sudara.

Busteri ili podizači su potkategorija ovih auto-sedišta.To su postolja koja izdižu dete i tako omogućuju da bude pravilno vezano. Ipak, bolje je da dete što duže ostane u sedištu sa naslonom, a tek kada ga visinom preraste može se koristiti buster, ako je neophodno. U tom slučaju buster se sme koristiti samo na sedištima opremljenim naslonom za glavu.

To Top