[rev_slider autosedista]

Prema važećim propisima u Evropskoj uniji dečja auto-sedišta podeljena su u pet kategorija, a ima ih tri vrste:

  • Auto-sedišta za bebe i malu decu koja se postavljaju suprotno smeru vožnje (grupe 0 i 0+)
  • Auto-sedišta za decu od 9-18 kg (grupa I)
  • Auto-sedišta ili pomoćna postolja, takozvani podizači ili busteri, sa naslonom ili bez njega, za decu od 15-36 kg (grupe II i III)

Auto-sedišta koja se postavljaju suprotno smeru vožnje pripadaju grupama 0 (od rođenja do 10 kg) ili 0+ (do 13 kg). To je ujedno i najbezbedniji način prevoženja dece (unazad), jer su im kod frontalnih sudara (najčešćih i najopasnijih) glava i vrat (kod dece mlađe od godinu dana još nedovoljno čvrsti i razvijeni) poduprti naslonom auto-sedišta. Naslon ih štiti od povreda koje najčešće ostavljaju ozbiljne posledice na zdravlje i život, a to su povrede glave i vratnog dela kičme. Dete treba što duže prevoziti suprotno smeru vožnje, bar dok ne napuni godinu dana, samostalno prohoda i ima barem 10 kg. Ako ga i tada visinom nije preraslo, poželjno je da u sedištu grupe 0+ ostane sve dok ne pređe propisanu granicu od 13 kg.

Auto-sedišta koja se postavljaju u smeru vožnje pripadaju takozvanoj grupi I. U njima se dete vezuje pojasevima sedišta (u pet tačaka) ili štitnikom. Pojasevi (ili štitnik) raspoređuju sile preko najsnažnijih tačaka detetovog tela i pružaju veći stepen zaštite nego vezivanje pojasom automobila (u tri tačke). Zato se i preporučuje da dete i u ovoj kategoriji bezbednosnih sedišta ostane što duže, sve dokle god proizvođač specifikacijama dozvoljava.

Pomoćna postolja, podizači ili busteri, pripadaju grupama II i III i najčešće su kombinovani. Ima ih sa naslonom i bez njega. To su zapravo auto-sedišta koja se za auto vezuju zajedno sa detetom i to pojasom automobila. Svrha im je da obezbede pravilnu putanju automobilskog pojasa preko detetovog tela (sredine ramena i grudnog koša, te nisko preko kukova). Preporučujemo korišćenje pomoćnih sedišta sa naslonom dokle god je dozvoljeno u uputstvima proizvođača, jer u slučaju bočnih sudara naslon štiti glavu i vrat.

To Top